Zoen van Delft 2014

Geplaatst op

in de categorie

Zoen van Delft 2014Net als vorig jaar komt Bierhistorie Delft weer met de “Zoen van Delft” op de markt. Dit jaar is het een donker bier van 6.5 % met pilsmout en een donkere moutsoort, daarbij is een hoppig hopsoort gebruikt. Het is een heerlijk doordrink biertje geworden.

De Zoen van Delft 2014 is tijdelijk verkrijgbaar en hiervoor geld op=op.

Geschiedenis
De Zoen van Delft of het Zoenverdrag van Delft maakte op 3 juli 1428 een voorlopig einde aan de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Zoen van Delft (zoen betekent hier verzoening) was een vredesverdrag tussen Jacoba van Beieren, gesteund door de Hoeken en hertog Filips van Bourgondië met zijn Kabeljauwse aanhang. In de vredesovereenkomst werd bepaald dat Jacoba van Beieren zich gravin van Holland mocht blijven noemen, maar dat Filips van Bourgondië als ruwaard de feitelijke macht kreeg in Holland, Zeeland en Henegouwen. Ook werd Filips benoemd tot erfgenaam en opvolger van Jacoba van Beieren en werd bepaald dat Jacoba niet in het huwelijk mocht treden zonder toestemming van Filips, wat feitelijk neerkwam op een verbod om te trouwen. Jacoba van Beieren huwde overigens enkele jaren later toch.

Verder werden de wederzijdse scheldnamen Houck en Cabeljau voortaan verboden. Ook werd de Raad van Holland, later steeds vaker Hof van Holland genoemd, in het leven geroepen. Deze Raad van Holland behandelde zware misdrijven en bestond uit negen raadsheren. Voorzitter was de stadhouder, de plaatsvervanger van de Landsheer. Ook
worden als bestuursorgaan voor het eerst de Staten van Holland genoemd, een advieslichaam gevormd uit de Ridderschap en de stemhebbende steden.Bierhistorie Delft

Kijk voor meer informatie op www.bierhistoriedelft.nl.

Bron: Bierhistorie Delft