“De Delftsche Hont“ naar recept van Schilder Jan Steen

Delft had een aantal schilders tussen haar vestingmuren. Maar ook van buiten Delft kwamen ze naar Delft om zich in de stad te vestigen. Zo ook Jan Steen. Jan Havicksz Steen werd te Leiden geboren in 1625 of 1626 en werd in 1679 in diezelfde stad begraven. En hoewel geboren in Leiden, heeft de schilder Jan Steen ook enkele jaren in Delft gewoond en gewerkt. Lees verder